uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

St. Josephkerk te Alkmaar

Nadat Akerbouw op 30 juni jongstleden de voordeligste inschrijver was voor restauratie en groot onderhoud aan de Sint-Josephkerk aan de Nassaulaan 4 te Alkmaar, hebben we afgelopen week officieel de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

In grote lijnen bestaan de werkzaamheden uit de restauratie van delen van het metselwerk aan de Zuid-West gevel van de kerk, vervangen van diverse loden slabben en loketten, vervangen van een aantal gordingen, muurplaten en een deel van de goot. Daarnaast worden diverse kleine aanpassingen gedaan aan de kozijnen, leien op het dak, de glas-in-loodramen en de bliksembeveiliging.

De werkzaamheden starten spoedig na de bouwvakantie en worden voor het einde van het jaar opgeleverd.

Hieronder treft u een korte samenvatting van de historie van deze kerk (bron: Wikipedia):

In 1908 werd besloten tot de bouw van een bijkerk voor de Sint-Dominicuskerk. De architect was Albert Margry, die werd bijgestaan door zijn compagnon Jos Snickers. In januari 1909 werd gestart met de voorbereidende werkzaamheden, waarna op 26 maart van dat jaar de eerste steen werd gelegd. Op 31 december 1909 kon de kerk al worden ingewijd.

Het is een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl. Aan beide zijden van de voorgevel staat een kleine traptoren. Tussen 2006 en 2007 werd de kerk nogmaals heringericht, waarbij ontmoetingsruimten en kantoren zijn ingebouwd. De kerk wordt tot op heden gebruikt door de "Parochie van de HH Matthias Laurentius te Alkmaar". Het kerkgebouw is een Rijksmonument. 

De restauratie wordt begeleid door Bouwadvies Groot Holland: http://www.bouwadviesgrootholland.nl/.