uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

1e (buis)paal

Donderdagmiddag 8 januari luidde de Haarlemse wethouder mevrouw Sikkema de start in, van de vernieuwbouw van het brugwachtershuisje bij de Melkbrug aan Spaarne 70, door het afstorten van de twee stalen buispalen. Na deze feestelijke start verplaatste het gezelschap zich naar de overkant van het Spaarne, waar in restaurant “In den Swarten Hondt” speeches werden gehouden door de wethouder en de Haarlemse stadsbouwmeester Max van Aerschot.

 Voor meer informatie over dit in het oog springende project in het centrum van Haarlem, klik op de volgende link: http://www.akerbouw.nl/nl-NL/298/brugwachtershuis.html.