uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

convenant coalitie energieneutraal verbouwen Castricum

Akerbouw heeft op vrijdag 10 oktober een convenant getekend met de cooperatie voor duurzame energie CALorie, de gemeente Castricum, AC Borst Bouw en Woon-Team, om bewoners de mogelijkheid te bieden hun huis energieneutraal te laten verbouwen. Het idee is om mensen te helpen om hun woondroom te realiseren. De coalitie partijen zijn ervan overtuigd dat zo veel mogelijk huizen op den duur energieneutraal moeten worden. Dit vanuit een gezamenlijk besef van de urgentie van verduurzaming. We weten dat de huizenverduurzaming niet vanzelf gaat. De partijen van dit convenant zien het als hun taak om een proces gestalte te geven, zodat woningen in Castricum, op voor de bewoners gunstige manieren, energieneutraal kunnen worden.