uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

Huis Bartolotti

In de komende twee weken voert Akerbouw een interne verbouwing uit op de tweede verdieping van het kantoor van Vereniging Hendrick de Keyser. De vereniging zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur, door heel Nederland. Zij doen dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. De vereniging houdt kantoor in Huis Bartolotti aan de Herengracht 170 – 172, een van de topmonumenten aan de Amsterdamse grachtengordel.

Korte omschrijving van het pand en de geschiedenis (Bron: www.hendrickdekeyser.nl):

Huis Bartolotti werd omstreeks 1620 gebouwd in opdracht van de schatrijke bankier-koopman Willem Bartolotti van den Heuvel. Het koopmanshuis in Hollandse Renaissance-stijl werd hoogstwaarschijnlijk gebouwd naar een ontwerp van de Amsterdamse stadssteenhouwer Hendrick de Keyser. Huis Bartolotti staat met een dubbele knik in een bocht van de Herengracht, precies in de as van de Driekoningenstraat. De gevel is opgetrokken in natuur- en baksteen, overdadig versierd met ornamenten als siervazen, balusters, medaillons en fantasierijk beeldhouwwerk. De top van de gevel die in de loop der tijd versoberd was, werd bij de restauratie van 1970 nauwkeurig gereconstrueerd met behulp van historische afbeeldingen en schilderijen.

Sinds 1689 is het huis in twee aparte woonhuizen gesplitst. In de 18de eeuw werd het rechterhuis gemoderniseerd. Grote delen van het 18de-eeuwse interieur, in Lodewijk XIV- en Rococo (Lodewijk XV)-stijl zijn bewaard gebleven. De gang heeft prachtig stucwerk en in het voorhuis bevinden zich grisailles door Jacob de Wit en een marmeren schouwstuk van de beeldhouwer Jean-Baptist Xavery. Omstreeks 1755-1756 vond een grote verbouwing plaats, waarbij het rechter deel van het huis werd uitgebreid met een achterhuis. Opdrachtgever van deze verbouwing was de schatrijke walvisreder Jan van Tarelink. Het achterhuis heeft een historische keuken, een eetkamer en een zaal met uitzonderlijk fraai stucwerk, Rococo houtsnijwerk in kostbaar mahoniehout en schilderstukken van Jurriaan Buttner. Het is een van de mooiste zalen van de Herengracht. In 1872 gaf de fabrikant Petrus Hendrik Holzman opdracht een aantal vertrekken van het huis verder te verfraaien. Hierbij werden oudere interieurelementen ingebracht, waaronder 18de-eeuwse geschilderde behangsels van Isaac de Moucheron en plafondstukken van Jacob de Wit. Huis Bartolotti kwam in twee delen in bezit van Vereniging Hendrick de Keyser (in 1924 en 1971).