uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland
portfolio 

prof. v.d. Scheerflat

castricum

Op 4 februari j.l. was Akerbouw de voordeligste aanbieder in een aanbesteding van woningbouwvereniging Kennemer Wonen. Inmiddels zijn de contractstukken voor de uitvoering ondertekend, en is de voorbereiding door ons opgestart. 

De werkzaamheden omvatten het renoveren van de flat aan Professor van de Scheerlaan 26 t/m 134 in Castricum. De 55 woningen worden nu verwarmd doormiddel van een centraal ketelhuis dat naast de flat staat. Akerbouw zorgt ervoor dat in alle woningen een individuele combiketel in bedrijf wordt gesteld, ook worden de radiatoren en het leidingwerk in de woningen vervangen. Daarnaast zal bij circa de helft van de woningen de keuken worden gerenoveerd en worden woningen voorzien van een nieuwe individuele watermeter.

Voorafgaande aan de werkzaamheden zal een proefwoning worden uitgevoerd, waarna het project naar alle waarschijnlijkheid medio half april in uitvoering worden genomen. De oplevering van het totale project is in juli van dit jaar.