uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland
akerbouw 

Kwaliteit

Kwaliteit

Akerbouw heeft het leveren van kwaliteit zeer hoog in het vaandel staan hetgeen tot uiting komt in de volgende aspecten.

Bouwend Nederland
Akerbouw b.v. is aangesloten bij Bouwend Nederland met zijn eigen lidmaatschapcriteria en kwaliteitseisen.

NEN ISO 9001
Om de kwaliteit ten aanzien van de organisatie en de processen te borgen is het certificaat NEN ISO 9001 in 1999 behaald, welk halfjaarlijks wordt gecontroleerd.

VCA**
Om het werken in het kader van veiligheid, gezondheid en milieu te bewaken is het certificaat VCA ** ook in 1999 behaald, welke tevens halfjaarlijks wordt gecontroleerd.

ERB
Om met voldoende kennis en ervaring monumentale objecten te onderhouden en restaureren is het certificaat ERB in 2018 behaald, welke tevens jaarlijks wordt gecontroleerd.

Contracten
Akerbouw b.v. legt alle opdrachten schriftelijk vast d.m.v. duidelijke contracten. Afhankelijk van de aard en omvang van het werk en de specifieke wensen van de opdrachtgever is dit de verbouwingsovereenkomst van Bouwend Nederland / Vereniging eigen huis, een contract onder de U.A.V. (zakelijk) of A.V.A. (particulier).

Bouwgarant
Voor garantieverstrekking bij de kleine particuliere verbouwingen is Akerbouw b.v. aangesloten bij de stichting Bouwgarant en kan zodoende onder garantie werken.
Alle werken worden na gereedkomen schriftelijk opgeleverd.

Leerbedrijf
Om het vakmanschap op een hoog peil te houden worden onze medewerkers middels een scholingsplan continu bijgeschoold. Akerbouw b.v. is een erkend leerbedrijf en leidt veel vaklieden op middels contacten met Espeq te Heerhugowaard, S.S.P.B. te Beverwijk en Bouwradius.