uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Opdrachtgevers

Het Oude Gemaal

 

Het Oude Gemaal, meer dan een museum.

Het Stichtingsbestuur Den Huygen Dijck is de beheerder van het voormalige poldergemaal aan de Huygendijk te Heerhugowaard met als belangrijkste functie het poldermuseum. Het monumentale pand is voor de gemeente een belangrijk industrieel erfgoed.

Door architect John Kerssens van architectenbureau KDRA uit Alkmaar is onderzoek gedaan naar mogelijke functieverbreding van dit op een unieke locatie gelegen gebouw.  Om dit mogelijk te maken was een forse interne verbouwing van het pand nodig. De opgave was om met een beperkt budget de bouwplannen van de architect te kunnen realiseren.

Vanwege de grote ervaring van Akerbouw met  het verbouwen van monumentale panden is in overleg met de architect gekozen voor Akerbouw.  Vanwege het beperkte budget was het nodig om vrijwilligers van de Stichting werkzaamheden op de bouw te laten verrichten. Een uitdaging voor de uitvoerder en de andere mensen van Akerbouw.

Dankzij goede afspraken en sturing vanuit Akerbouw is die samenwerking een succes geworden.

Tijdens de sloop (door de vrijwilligers gedaan) kwamen niet voorziene zaken aan het licht, die door de mensen van Akerbouw op vakkundige en efficiënte wijze werden opgelost.

Door te werken met een open begroting en het goed inzichtelijk houden van het meer-minderwerk tijdens de bouw kon de Stichting het budget goed bewaken.

Het resultaat is  “Het Oude Gemaal” waar binnen weer vele authentieke elementen van vroeger zichtbaar zijn, een horecagelegenheid is gekomen, een grote zaal waarin nu in een sfeervolle omgeving culturele evenementen plaatsvinden en in een vernieuwd interactief museum de geschiedenis van Heerhugowaard kan worden beleefd.

En dat alles binnen de planning en het beschikbare budget.

 

Jacob Broek
Bestuurslid Stichting Den Huygen Dijck

(oktober 2018)