uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

fortwachterswoning

Op 20 februari start Akerbouw met de nieuwbouw van een Fortwachterswoning bij het Fort bij Krommeniedijk te Uitgeest. Akerbouw is reeds op deze locatie druk doende met de restauratie en herbestemming van het Fort bij Krommeniedijk. De opdrachtgever voor beide projecten is Stadsherstel Amsterdam NV. Het ontwerp is gemaakt door Eek en Dekkers B.V. (Piet Hein Eek Architectuur).

Een traditionele fortwachterswoning begon zijn bestaan als directiekeet en werd bij de aanleg van een fort meteen gebouwd. De genie-officier, belast met het toezicht, woonde en werkte er. De werkruimte verviel zodra het fort voltooid was en de fortwachter zijn intrek nam. De fortwachterswoning van Fort bij Krommeniedijk werd, rond 1980 door de toenmalige eigenaar gesloopt. Net als veel andere fortwachterswoningen. Op de zwart-wit foto is de originele fortwachterswoning te zien.