uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland

Nieuws

Fort bij Krommeniedijk

Op 2 juni jongsleden was Akerbouw de meest interessante aanbieder voor de restauratie en herbestemming van het Fort bij Krommeniedijk te Uitgeest. Vandaag, donderdag 25 augustus hebben we van Stadsherstel Amsterdam officieel opdracht ontvangen voor de uitvoering van dit werk! De werkzaamheden starten op korte termijn, en zullen in het tweede kwartaal van 2017 worden opgeleverd.

Fort bij Krommeniedijk is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en een provinciaal monument en Nationaal Landschap. Na de restauratie en verbouwing zal het fort onder andere plaats bieden aan jong volwassenen met een autisme spectrum stoornis.  Er zal tevens een museum in het pand worden onder gebracht, namelijk in het oostelijke deel van het pand. De instelling Heeren van Zorg, de nieuwe huurder van het fort, zal een totaal pakket van ondersteuning bieden aan haar cliënten. Het wordt een mix van begeleiding, behandeling en trajecten die hen moeten leiden naar werk.

De werkzaamheden van Akerbouw zullen bestaan uit het transformeren van het huidige, min of meer casco, pand tot bewoonbare wooneenheden, inclusief de afbouw hiervan. Hiervoor zal ondermeer in een groot gedeelte van het fort een geïsoleerde begane grondvloer worden aangebracht. Daarnaast zullen diverse onderdelen worden gerestaureerd, zoals de stalen deuren en gevelluiken, houten ramen en deuren, als mede de buitenschil van het pand.

Fort Krommeniedijk bevindt zich midden in een kwetsbaar milieugebied, bouwen aan en in het fort vraagt om zorgvuldigheid. Mede door de jarenlange samenwerking met partijen zoals Landschap Noord-Holland, kan Akerbouw deze zorgvuldigheid bieden.