uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland
portfolio 

Sint Annastraat

Alkmaar

Van Alckmaer Voor Wonen heeft Akerbouw opdracht gegeven voor het restaureren van het pand aan de Sint Annastraat 13 in Alkmaar.
Het betreft een 16e-eeuws pand. Sinds 10 december 1969 is het geregistreerd als rijksmonument onder monumentnummer 7153. Het is een pand met een fraaie trapgevel. Boven de aan weerszijden door een pilaster afgesloten verdieping is de top samengesteld uit twee door geprofileerde bakstenen waterlijsten gescheiden geledingen: een smallere zolderverdieping evenals de verdieping door pilasters afgesloten, en daarboven een toppinakel op kraagsteen, beide zolderverdieping en toppinakel, geflankeerd door gemetselde voluten. De toppinakel en de vier pilasters zijn bekroond met natuurstenen bollen op geprofileerde dekplaten. De voorgevelpui bestaat uit een op consoles overkragende puibalk. De borstwering boven de puibalk is aan de bovenzijde voorzien van een bakstenen profiel. Verder is de gevel voorzien van sierankers en een hijsanker.

Uit dendrologisch onderzoek is gebleken dat alle vloerbalken in de 2e helft van de 16e eeuw zijn gekapt. Alle vloerbalken zijn van de houtsoort Quercus, oftewel eikenhout.

Sinds de bouw heeft het pand verschillende functies vervuld en daarbij ook verschillende uiterlijkheden gekend. 
De gevel is op de bollen na in vrijwel originele staat, tijdens eerdere restauraties is de gevel vrijwel geheel aan de smaak van de tijd aangepast. Tot 1930 leek het pand meer op het pand aan de Kanisstraat 1, een van de oudste woningen van Alkmaar. Tijdens de restauratie in 1930 werd de luifel verwijderd en zijn de glas-in-loodramen vervangen door schuiframen. In 1962 zijn de bollen op de trapgevel geplaatst. De krullen en de trapgevel zijn verder wel origineel.