uw onderhouds- en restauratiepartner in noord holland
akerbouw 

Vacatures

Werken bij Akerbouw

Ben je geïnteresseerd om bij Akerbouw te komen werken?

Voorwaarde is dat je een toegevoegde waarde bent voor Akerbouw binnen het kader van onze visie en doelstellingen (missie en kernwaarden).

Op dit moment zijn wij op zoek zijn naar:  

PROJECTLEIDER:

 • Geeft leiding aan: Meerdere projectteams
 • Rapporteert aan:  Bedrijfsleider
 • Plaatsvervanger:  Collega Projectleider of Bedrijfsleider


  1. Verantwoordelijkheden
 • Het behalen van de doelstellingen van de hem toegewezen projecten in termen van financiën, planning, uitvoering en project administratie.
 • Het afleveren van projecten die kwalitatief voldoen aan de eisen van de klant.
 • Het bevorderen van een goed arbeidsklimaat voor alle medewerkers binnen het project.
 • De naleving van de eisen gesteld in de VCA en ISO norm met betrekking tot projecten.
 • Het vroegtijdig signaleren van risico’s en voorkomen van problemen. Problemen oplossen.
 • Het uitstralen van een voorbeeldfunctie op het gebied van inzet, motivatie en gedrag.


  2. Taken
 • Het bewaken en bijsturen van de voortgang van de projecten.
 • Het opstellen van werkbegrotingen en bewaken van de projectadministratie.
 • Het laten opstellen van termijn en projectfacturen.
 • Het bewaken van doorbelasting van meer-/minderwerk.
 • Het bewaken van alle vereiste (kwaliteits-)registraties en het completeren van de projectdossiers.
 • Vaststellen van inkoopkeuzes en uitvoeringsmethoden.
 • Het voorbereiden van en binnen mandaat contracteren van leveranciers en onderaannemers.
 • Het onderhouden van contacten met relevante functionarissen van klanten en overige stakeholders t.b.v. de relatie en het bouwproces.
 • Het waakzaam zijn op en melden van potentiële opdrachten.
 • het inzetten van voldoende en gekwalificeerd personeel om projecten uit te kunnen voeren.
 • Het dagelijks leidinggeven aan zijn projectmedewerkers op zodanige wijze, dat medewerkers daarbij een goede motivatie behouden.
 • Hand en spandiensten daar waar nodig.
 • Het uitdragen van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid.
 • Het voeren van functioneringsgesprekken.


  3. Bevoegdheden
 • Het nemen van beslissingen m.b.t. projecten binnen verantwoordelijkheden van zijn functie en mandaat.
 • Het doen van uitgaven in het kader van projecten tot een bedrag vernoemd in zijn mandaat.


  4. Functie vereiste
 • HBO opleiding c.q. werk- en denkniveau op het gebied van management en procesbeheersing.
 • VCA-vol.
 • Technische kennis m.b.t. het ontwerpen en uitvoeren van bouwkundige projecten.
 • Contractkennis van de UAV en STABU systematiek.
 • Adequate financiële kennis t.b.v. de uitvoering van projecten en inkoop van materialen, onderaannemers en leveranciers;


  5. Persoonlijke vaardigheden
 • Leidinggevende vaardigheden.
 • Commerciële vaardigheden.
 • Uitstekende motiverende, sociale en controlerende vaardigheden.
 • Coachende vaardigheden.
 • Communicatieve en representatieve vaardigheden.
 • “Handen uit de mouwen” mentaliteit.

 

 ONDERHOUDSTIMMERMAN:

 • Akerbouw b.v. is voor de afdeling Service en Onderhoud op zoek naar een zelfstandige onderhoudstimmerman.  INTERESSE?:

 • Reacties met cv graag per mail verzenden naar Annet Kuijper.

contact

Annet Kuijper 0251-315817        Email »